سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رضائی آغ اوغلان – دانشگاه آزاد اسلامی شبستر- آموزش و پرورش آذربایجان شرقی- ناحیه ۱ تبریز
نوید تقی زادگان کلانتر – مجتمع عالی آموزشی و پرورشی آذربایجان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده:

پیش بینی بار کوتاه مدت در استفاده صحیح از ظرفیت نیروگاه ها و سیستم قدرت مؤثر است و با پیش بینی صحیح، بهره برداران قادر خواهند بود از سیستم های قدرت استفاده بهینه نمایند و برنامه ریزی درستی را برای تأمین بار روزهای عادی و خاص ارائه نمایند. پیش بینی بار الکتریکی به دو روش سنتی و مدرن انجام می گیرد. مقدار مصرف انرژی بر اثر عواملی مانند دما، رطوبت، گردو غبار، سرعت باد، شرایط محیطی، اجتماعی، جغرافیایی و … تغییر می کند. روش پیش بینی سنتی نمی تواند در این موارد جواب قابل قبولی را ازائه دهد زیرا به علت وابستگی به عوامل مختلف غیر خطی است. لذا از روشهای هوشمند نظیر شبکه های عصبی، سیستم های فازی و … استفاده می گردد. در این مقاله برای پیش بینی بار پیک کوتاه مدت روزهای عادی از سیستم فاز و برای روزهای خاص از سیستم فازی دیگر استفاده شده است که میزان درصد خطای سیستم فازی برای روزهای عادی ۱/۹۲ درصد و میزان درصد خطای سیستم فازی برای روز خاص ۲/۱ درصد شده است.