سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حیدری – مربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
خسرو نادران طحان – دانشیار – دانشگاه شهید چمران اهواز
علی حیدری – استادیار – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله از روش برنامه ریزی خطی و هوش مصنوعی برای بررسی فروپاشی قابها در برابر بارهای متغیر تکراری از قضیه استاتیکی فروپاشی استفاده می شود . در بارگذاریهای متغیر ممکن است پدیده شیک دان یا توقف رشد کرنشهای پلاستیک در سازه بوقوع بپیوندد . ابتدا برای یک سازه معین به کمک قضیه استایکی بار فروپاشی آن محاسبه می شود . در این روش با استفاده از مکانیزمهای خرابی سازه و قضیه استاتیکی فروپاشی مسئله برنامه ریزی خطی متناظر با قاب مورد نظر تشکیل شده و سپس با حل آن بار فروپاشی سازه بدست می آید . با توجه به گسترش روز افزون این نوع طراحی ها و نیاز به کاهش حجم عملیات کامپیوتری استفاده از هوش مصنوعی در تخمین بار فروپاشی قابها بسیار مفید است . با تغییر پارامترهای تاثیر گذار در بار فروپاشی قاب در جهت آموزش یک شبکه عصبی انتشار برگشتی اقدام خواهیم نمود . با آموزش این شبکه می توان بار فروپاشی این قاب را با خطایی قابل قبول تخمین زد بدون آنکه نیازی به محاسبات طولانی
جهت حل مسئله فروپاشی قاب باشد .