سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزیتا آسایش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
الهه نیازخانی –
علی اصغر اصغریان جدی –

چکیده:

آزمایش بیرون کشی نخ از پارچه Pullout روشی مناسب جهت ارزیابی خصوصیات مکانیکی پارچه م یباشد دراین تحقیق مدلی تئوری برای تخمین انرژی ذخیره شده درپارچه حلقوی پودی ساده ارایه شدها ست دراین مدل با استفاده از تعادل نیروها درآزمایش بیرون کشی نخ از پارچه انرژی ذخیره شده درپارچه براساس خصوصیات ابعادی پارچه طول حلقه و زاویه تماس نخها پیش بینی می شود به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی سه نوع پارچه حلقوی ساده از جنس پنبه /پلی استروپنبه / نایلون با سه طول حلقه متفاوت تولید شد و آزمایش بیرون کشی نخ برروی پارچه ها صورت گرفت مقایسه نتایج تجربی و تئوری نشان میدهد که مدل تئوری پیشنهاد شده تخمین قابل قبولی از انرژی ذخیره شده درپارچه را ارایه میدهد نتایج نشان میدهد که پارچه پنبه/پلی استربیشترین انرژی ذخیره شده را دارا می باشد که بدلیل بیشتر بودن ضریب اصطکاک نخ با نخ دراین پارچه و درنتیجه افزایش نیروی اصطکاک می باشد.