سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق بختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، گروه کارشناسی ارشد و دکترای
مرتضی یزدانی – دانشگاه اصفهان – دانشکده اقتصاد و علوم اداری، گروه اقتصاد

چکیده:

انرژی به طور عام و انرژ ی الکتریکی به صورت خاص، از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصاد ی جوامع می باشد.مشاهده روند مصرف برق و مقایسه آن با سایر جوامع نشان می دهد که شدت انرژی برق در کشور ما بالا بوده و سالانههزینه زیادی از طرف دولت صرف پرداخت یارانه به مصرف کننده می شود. در همین راستا و به منظور اصلاح الگوی مصرفکننده دولت طرح هدف مندی یارانه ها که در طی آن قیمت حامل های انرژی به تدریج به قیمت های واقعی (بدون پرداختیارانه) خود خواهند رسید را در دستور کار خود قرار داده است. به علت اهمیت موضوع، در این مطالعه سعی شده ابتدا مدلپو ا یی تقاضای برق کشور برآورد شده و سپس نقش تغییر قیمت بر تقاضا با استفاده از مفهوم کششش مورد بررسی قرار میگیرد. داده های مورد استفاده به صورت سر ی زمانی سالاه طی دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۷ می باشد. مشاهده مقاد ر ی کشش هایبلند مدت و کوتاه مدت منتج شده از مدل نشان می دهد که تقاضای برق در کشور ما بدون کشش ( به و ژ یه نسبت به قیمت)بوده و کشش های قیمتی و درآمدی در بلند مدت بیش از کشش کوتاه مدت می باشد.