سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم احمدوند – کارشناس ارشد امور ابیاری و زهکشی مهندسین مشاور ابسان پارس
حسن بیرامی فام ملکی – کارشناس امور آب و فاضلاب مهندسین مشاور ابسان پارس
حمید امینی – کارشناس امور سد و شبکه مهندسین مشاور ابسان پارس
شهرام بیگ زاده – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور ابسان پارس

چکیده:

به منظور طراحی یک سیستم زهکشی می توان از مدلهای ریاضی با توجه به شرایط فیزیکی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی منطقه استفاده کرد اما دقت این مدلها بستگی به دقت مقادیر انتخاب شده برای پارامترهای موثر بر طراحی زهکش زیرزمینی دارد تاکنون مدلهای ریاضی و نرمافزاری مختلفی به منظور نمایش نوسانات سطح ایستابی در زهکشهای زیرزمینی ارائه شده است از انجاییکه طراحی یک سیستم زهکشی و نمایش نوسانات سطح ایستابی از طریق مدلهای ریاضی پروسه ای زمان بر بوده و ممکن است ازدقت کافی نیز برخوردار نباشد درا ین تحقیق طراح و مدلسازی زهکش زیرزمینی با استفاده از نرم افزار EnDrain که قابلیت نیمرخ سطح ایستابی را دارد صورت گرفت.