سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

امید کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

آب در بخش کشاروزی ایران به عنوانمهمترین و محدود کننده ترین نهاده ی تولیدی شناخته شده است از لحاظ تاریخی بهره برداری از منابع اب درکشور به گونه ای شکل یافته است که باعث شده بازار برای این نهاده بصورت مناسبی توسعه پیدا نکند تا بتواند قیمت اقتصادی آب را معین و مبنای معادله قرا ردهد به همین دلیل در عمل تخصیص آب بین بهره برداران در اکثر نقاط کشور تحت مدیریت دولت و غالبا براساس ضوابط سیاسی – اجتماعی بجای معیارهای اقتصادی صورت می گیرد لیکن این نوع مدیریت منابع آب منجر به تخصیص غیربهینه این نهاده درایران شدها ست برای رهایی از این مشکل تغییر در نحوه مدیریت منابع اب از مدیریت برمبنای عرضه به مدیریت بر مبنای تقاضا با ملاک قرار دادن ارزش اقتصادی آب لازم به نظر می رسد دراین راستا اصلاح نظام قیمت گذاری آب با توجه به ارزش اقتصادی آن بهعنوان یکی از کارامدترین ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند مفید واقع شود.