سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلیل غیورصفار – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
رضا شریعتی نسب – دانشگاه بیرجند
پویا تدین رودی – دانشگاه بیرجند
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

اضافهولتاژهای ناشی از صاعقه مهمترین عامل تهدیدکننده ایزولاسیون تجهیزات در شبکه توزیع میباشند. به دلیل ماهیت آماری پدیده صاعقه، روشهای آماری همچون مونت کارلو بهترین روش برای محاسبهاضافهولتاژهای صاعقه و مطالعه تاثیر تجهیزات حفاظتی بر دامنه آنها خواهد بود. در این مقاله روشی آماری بر اساس استاندارد ۱۴۱۰IEEE.برای ارزیابی تنشهای ولتاژی ناشی از ضربات عمودی صاعقه روی خطوطتوزیع ارائه شده که مبتنی بر روش مونت کارلو می باشد؛ همچنین یک فرم احتمالاتی جدید برای محاسبه احتمال خرابی عایقی ناشی از صاعقه بروی شبکه های توزیع ارائهشده است. در این مقاله، تاثیرکمی سیم گارد و برقگیر درمحدود کردن اضافهولتاژهای صاعقه نیز بررسی شده و یک آنالیز حساسیت برای تعیین تاثیر پارامترهای شبکه توزیع بر تنشهای منتجه نیز انجام شده است