سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد دلالی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
علیرضا جلیلیان – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

آلودگی هارمونیکی و میان هارمونیکی یکی ازمشکلات مهم کیفیت توان در شبکه های توزیع می باشد که در سالهای اخیر با افزایش تعداد بارهای غیرخطی از یکسو و گسترش حضور منابع تولید پراکنده دارای مبدل از سوی دیگر شدت یافته است دراین مقاله با بکارگیری از استاندارد IEC 61000-4-7 یک روش تطبیقی مبتنی بر تبدیل فوریه برای محاسبه مولفه های هارمونیکی و میان هارمونیکی ارائه شده است برای این منظور با استفاده از یک پنجره تطبیقی طیفهای نشتی بدست آمده از تبدیل فوریه سریع جمع آوری شده و در محاسبه دامنه و فرکانس اصلی مولفه ها بکار برده شده اند مزیت اصلی این روش تمایز و محاسبه میان هارمونیک های مجاور می باشد که با استفاده از یک آشکارساز این مولفه ها تشخیص داده شده و با تغییر طول پنجره محاسباتی متناسب با اختلاف فرکانسی مولفه ها طول پنجره مناسب برای محاسبه هر مولفه تعیین میشود.