سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی رمضانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت مهندسین م
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
صادق طریق ازلی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حفر تونل های انتقال آب یکی از مشکلترین انواع حفاری تونل ها است. از جمله مواردی که در این نوع تونل ها باید به دقت مورد توجه قرارگیرد، خطر هجوم آب زیرزمینی به درون تونل در مناطق کارستی، گسلی و خرد شده و در زیر تراز آب زیرزمینی می باشد. تونل انتقال آب چهل-چای بخشی از پروژه سد مخزنی نرماب و توسعه منابع آب رودخانه های نرماب، چهلچای و خرمالو در استان گلستان است. این تونل آب رودخانهچهلچای را به پشت سد نرماب منتقل خواهد کرد. این تونل از مسیری با لیتولوژی های مختلف، زون های خردشده وگسلی عبور خواهد کرد و به جز در پورتالهای ورودی و خروجی در زیر تراز آب قرار دارد. لذا ضروری است که مقدار جریان آب ورودی در بخش های مختلف به داخلتونل حتی المقدور پیش بینی و در ملاحظات حفر تونل در نظر گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش های تحلیلی و تجربی مقدار آب ورودیبه تونل برآورد شده و نتایج آن برای مقاطع مختلف در مسیر تونل ارائه شده است