سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه قره خانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ناصر قائمی – پردیس علوم دانشگاه تهران، بخش بیوتکنولوژی
سیدعباس شجاع ساداتی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس-بخش بیوتکنولوژی

چکیده:

جستجوی یک سیستم اپتیم برای تخمیر استخراجی اسید لاکتیک در یک براث اشباع شده با یک حلال آلی و در یک سیستم دو فاز مایع حلال آلی-براث بررسی شد. از میان ۱۲ حلال آزمایش شده فقط روغن زیتون، روغن پارافین و ددکان به سلول های لاکتوباسیلوس دلروکی در سیستم های دوفاز مایع غیر سمی بودند. به هر حال تشخیص افتراتی بین سمیت ناشی از مولکول های حلال حل شده و آن که ناشی از یک فاز حلال مجزا می باشد انجام گرفت. درصد استخراج و ضریب توزیع اسید لاکتیک در حلال های مختلف بررسی شد و معلوم شد که حلال های قطبی استخراج کنده های خوبی برای استخراج اسید لاکتیک می باشند. بازیافت دوباره اسید لاکتیک با اسید کلریدریک و سود بررسی شد که با استفاده از اسیدکلریدریک،۶۰% اسید لاکتیک بازیابی شد و با استفاده از سود تقریباً ۱۰۰% اسید لاکتیک به شکل لاکتات سدیم بازیابی گردید.