مقاله تخمین پارامترهای مقاومت برشی زهکشی شده خاک های ریزدانه جنوب تهران با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۸۶۹ تا ۱۹۰۰ منتشر شده است.
نام: تخمین پارامترهای مقاومت برشی زهکشی شده خاک های ریزدانه جنوب تهران با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک ریزدانه
مقاله مقاومت برشی زهکشی شده
مقاله تحلیل آماری
مقاله مدل رگرسیون غیرخطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوری مازیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همواره تعیین دقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک های ریزدانه با مشکلاتی همراه است. از مهم ترین این مشکلات، تهیه نمونه دست نخورده با کیفیت مناسب برای انجام آزمایش به منظور تعیین پارامتر های مکانیکی خاک است. به همین سبب محققان مختلفی در طی چند دهه گذشته سعی کرده اند تا با ایجاد ارتباطی بین پارامترهای مقاومتی با خصوصیات فیزیکی خاک ها در یک منطقه مشخص، امکان تخمین پارامترهای مقاومتی را بر اساس خصوصیات فیزیکی خاک ها فراهم کنند. هدف از تحقیق حاضر تخمین پارامترهای مقاومتی منطقه ای وسیع با خاک های آبرفتی ریزدانه در جنوب شهر تهران است. این تخمین بر مبنای تحلیل آماری داده های گردآوری شده از این منطقه صورت پذیرفته است. بر این اساس، ابتدا اطلاعات ژئوتکنیکی شامل پارامترهای فیزیکی و مقاومتی ۲۹۴ گمانه حفر شده در این منطقه گردآوری شده است. سپس این داده ها به طور مستقل از لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شدند و بر اساس این تحلیل ها، برآوردی از پارامترهای ژئوتکنیکی خاک ها در اعماق مختلف و با سطح اطمینان قابل قبول ارائه گردیده است. علاوه برتجزیه و تحلیل مستقل داده ها، بر پایه داده های گردآوری شده از این گمانه ها، مدل رگرسیونی غیرخطی برای تخمین پارامترهای مقاومت برشی بر حسب خصوصیات فیزیکی شاخص خاک های ریزدانه (درصد رطوبت و شاخص خمیری) ارائه گردیده است. مدل ارائه شده با دقت قابل قبولی قادر به پیش بینی پارامترهای مقاومت برشی زهکشی شده خاک منطقه پژوهش و سایر مناطق مشابه است.