مقاله تخمین پارامترهای مدل ریاضی HIV/AIDS با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تخمین پارامترهای مدل ریاضی HIV/AIDS با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایدز
مقاله تابع هدف
مقاله کنترل بهینه
مقاله روش گسسته سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی راد سیده اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: فراهی محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساخت مدل پایه بیماری ایدز، تخمین پارامترهای این مدل و اثر دارو درمانی در روند جلوگیری از پیشرفت این بیماری موثر می باشد. این مقاله، ارایه و تحلیل یکی از مدل های بیماری ایدز و تعریف تایع هدف برای کنترل بیماری، هزینه های ناشی از درمان و نیز اثرات جانبی دارو را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مدل برای تخمین پارامترها از روش مشاهده و ارزیابی استفاده شد و پس از مشخص کردن مدل ارایه شده اثر دارو بر جمعیت ویروس ها بررسی شد. چنین بررسی می تواند با استفاده از مدل های کنترلی انجام گیرد که در این تحقیق از مدل دو کنترلی آلودگی استفاده شد. به این ترتیب مسایل کنترل درمان در واقع مسایل کنترل بهینه خواهند بود.