مقاله تخمین پارامترهای رشد و ضرایب مرگ و میر ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus در آبهای غرب استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تخمین پارامترهای رشد و ضرایب مرگ و میر ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus در آبهای غرب استان هرمزگان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شانک زردباله Acanthopagrus latus
مقاله پویایی جمعیت
مقاله فراوانی طولی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی بزاز مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی مطلق سیدامین اله
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کی مرام فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق پویایی جمعیت ماهی شانک زرد باله شامل پارامترهای رشد و ضرایب مرگ و میر، رابطه طول- وزن و همچنین وضعیت فعلی بهره برداری این گونه در منطقه غرب استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از سه مرکز تخلیه بندر عباس، بندر لنگه و قشم به صورت ماهانه طی دوره یک ساله از مرداد ۸۹ لغایت تیر ۹۰، از صید تجاری تخلیه شده به ایستگاه های فوق و به صورت تصادفی انجام شد. رابطه طول چنگالی و وزن کل ماهی شانک زردباله به صورتW=0.03FL2.861 محاسبه شد و مقدار b=2.86به دست آمد که آزمون t پائولی اختلاف معنی داری را بین مقدار محاسبه شده (۲٫۸۶) b و عدد ٣ در سطح ٩۵ درصد نشان نداد (P>0.05) که نشان می دهد ماهی شانک زرد باله از الگوی رشد ایزومتریک تبعیت می کند. پارامترهای رشد برتالنفی، طول بی نهایت (L∞) پارامتر رشد (K) و سن در طول صفر (t0) با استفاده از فرمول ون برتالنفی و روش های موجود در برنامه II FISAT به ترتیب برابر با ۴۳٫۰۵ سانتیمتر، ۰٫۲۹ در سال و ۰٫۵۲ـ سال محاسبه گردید. با محاسبه طول عمر، مقدار tmax=9.5 سال به دست آمد و شاخص فای پریم مونرو ۲٫۷۳ (j’) محاسبه گردید. همچنین مقادیر مرگ و میر کل، طبیعی و صیادی به ترتیب ۱٫۱۶، ۰٫۶۹ و ۰٫۴۷ در سال محاسبه شد.ضریب بهره برداری (E) برابر با ۰٫۴۱ محاسبه شد که بیانگر بهره برداری بهینه از ذخایر گونه شانک زرد باله در منطقه مورد بررسی است. محاسبه الگوی بهره برداری فعلی شانک ماهیان نشان داد که بخش مهمی از شانک ماهیان در اندازه های غیر استاندارد صید می شود (بیش از ۳۸ درصد فراوانی طولی). MCY برای ماهی شانک زرد باله در این تحقیق برابر با ۳۵۲ تن تخمین زده شد.