مقاله تخمین ویژگی های مکانیکی سنگ آهک با استفاده از داده های پتروفیزیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۵۹ تا ۱۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تخمین ویژگی های مکانیکی سنگ آهک با استفاده از داده های پتروفیزیکی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ آهک
مقاله مقاومت فشاری تک محوره
مقاله مدول یانگ دینامیکی و استاتیکی
مقاله التراسونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجیبی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آصف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اجل لوییان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: صفیان غلام عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهای الاستیک سنگ به دو روش دینامیکی و استاتیکی قابل اندازه گیری هستند. در روش دینامیکی، با اندازه گیری سرعت عبور امواج تراکمی (Vp) و برشی (Vs) در شرایط برجا و یا آزمایشگاه، ویژگی های الاستیک دینامیکی سنگ به دست می آیند. در روش استاتیکی نیز با انجام آزمایش های تخریبی مانند مقاومت فشاری تک محوری و یا سه محوری بر روی مغزه سنگ، پارامترهای مقاومتی و الاستیک استاتیکی اندازه گیری می شوند. روش های استاتیکی نتایج واقع بینانه تری نسبت به روش های دینامیکی می دهند، اما هزینه انجام آن بیش تر بوده و اندازه گیری آن به نقاط دارای مغزه سنگی محدود می شود. متاسفانه پارامترهای دینامیکی و استاتیکی با یک دیگر برابر نیستند و معمولا پارامترهای دینامیکی از پارامترهای استاتیکی متناظر خود بزرگ تر هستند. به منظور اندازه گیری پیوسته ویژگی های مکانیک سنگ در طول چاه، ایجاد روابط تجربی بین پارامترهای دینامیکی و استاتیکی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با انجام آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری و التراسونیک بر روی مغزه های نفتی مربوط به سازندهای کربناته سروک و آسماری یکی از چاه های نفتی جنوب غرب ایران، روابطی تجربی برای تخمین مقاومت فشاری تک محوره (sc) و مدول یانگ استاتیکی (Es) بر اساس سرعت موج تراکمی (Vp) و مدول یانگ دینامیکی (Ed) پیشنهاد شده است که یکی از پیش نیازهای اساسی برای تحلیل پیوسته پایداری در طول مسیر حفاری چاه های نفت و گاز را تامین می کند.