مقاله تخمین منحنی مشخصه آب خاک بر مبنای منحنی دانه بندی و نسبت پوکی متغیر برای خاکهای مورد مطالعه در منطقه مرودشت در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تخمین منحنی مشخصه آب خاک بر مبنای منحنی دانه بندی و نسبت پوکی متغیر برای خاکهای مورد مطالعه در منطقه مرودشت در استان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحنی مشخصه آب خاک
مقاله منحنی دانه بندی
مقاله روش خطی
مقاله روش لجستیک
مقاله نسبت پوکی متغیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادمند حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به رابطه بین رطوبت و مکش آب خاک، منحنی مشخصه آب خاک گفته می شود، که اندازه گیری آن وقت گیر و پرهزینه است. از روش های تخمین منحنی مشخصه، استفاده از منحنی دانه بندی و چگالی ظاهری خاک است، که در آن از فراسنج مقیاس (a) استفاده می شود. در این پژوهش از ۹ نمونه خاک مختلف منطقه مرودشت در استان فارس با بافت های رس لایی و متوسط رسی لایی استفاده، و منحنی مشخصه هر خاک تعیین گردید. سپس منحنی دانه بندی هر خاک باکاربرد روش فولادمند و سپاسخواه (FS) و فولادمند و منصوری (FM) تخمین زده شد. هم چنین، در این پژوهش، از نسبت پوکی متغیر خاک در قسمت های مختلف منحنی دانه بندی بهره وری گردید و برای تعیین فراسنج مقیاس دو روش خطی با نسبت پوکی متغیر (LN) و لجستیک با نسبت پوکی متغیر (LG) درنظر گرفته شدند. بر این اساس، منحنی مشخصه هر خاک از چهار حالت مختلف تخمین زده شد و با منحنی مشخصه تعیین گردیده هر خاک مقایسه شد. نتایج نشان دادند که شبیه FM برای تخمین منحنی دانه بندی، و به دنبال آن براورد منحنی مشخصه مناسبتر از شبیه FS می باشد. هم چنین، بطور کلی، نتایج نشان دادند که حالت FM-LN مناسب ترین حالت برای تخمین منحنی مشخصه خاک های مورد مطالعه می باشد.