مقاله تخمین دوز سرانه ناشی از آزمایشات پزشکی هسته ای در ایران؛ گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تخمین دوز سرانه ناشی از آزمایشات پزشکی هسته ای در ایران؛ گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوز سرانه سالانه
مقاله دوز موثر میانگین
مقاله پزشکی هسته ای تشخیصی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: شبستانی منفرد علی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پزشکی هسته ای یکی از مهم ترین روش های تشخیصی است. هدف از این مطالعه تخمین دوز میانگین سالانه جمعیت بدنبال انجام آزمایشات پزشکی هسته ای در ایران جهت فراهم کردن داده هایی برای ارزیابی ریسک ناشی از تابش پرتوهای یونیزان در پزشکی هسته ای می باشد.
مواد و روشها: فراوانی ۵ نوع آزمایش اصلی پزشکی هسته ای در ۱۰ بیمارستان بزرگ کشور در یک بازه زمانی ۶ ساله بدست آمده و دوز موثر و دوز سرانه سالانه به ازای هر نفر از جمعیت تخمین زده شد.
یافته ها: دوز سرانه سالانه به ازای هر نفر از جمعیت بدنبال انجام آزمایشات پزشکی هسته ای در ایران بر اساس مطالعه موجود ۷٫۵۳ میکرو سیورت در سال تخمین زده شد.
نتیجه گیری: دوز میانگین سالانه سرانه جمعیت بدنبال انجام آزمایشات پزشکی هسته ای در ایران (۷٫۵۳ میکروسیورت) قابل مقایسه با مقدار مشابه در بسیاری از کشورهای جهان و کمتر واز میانگین جهانی دوز پرتوهای زمینه است.