مقاله تخمین تابع تقاضای گردشگری در استانهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۶۲ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تخمین تابع تقاضای گردشگری در استانهای منتخب
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله تابع تقاضا
مقاله پانلدیتا
مقاله شاخص قیمت
مقاله جاذبه های گردشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی وصالیان هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی پور لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق به برخی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره می گردد. در این راستا ۱۱ استان گردشگر پذیر در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (SHB) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها(NHN) ، موثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (TJ) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (TA)، مثبت می باشد و نشاندهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلیبادو متغیر مذکور آن استان است.