مقاله تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۵۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۲۲۷ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۵۸
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضای نیروی کار
مقاله بخش صنعت ایران
مقاله تابع تقاضای ایستای نیروی کار
مقاله تابع تقاضای پویای نیروی کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آشتیانی مدیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به طوری که درصد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص های توسعه صنعتی به شمار می آید. عوامل متعددی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت موثر است و کارفرمایان را ترغیب به افزایش یا کاهش تعداد کارگران می کند. بنابراین، شناسایی این عوامل در مدل تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت حایز اهمیت است. در این مقاله، به دنبال تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۵۸ و بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر آن در دو الگوی ایستا و پویا هستیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تقاضا برای نیروی کار رابطه معکوس با دستمزد نیروی کار و رابطه مستقیم با ارزش افزوده، موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار دارد. از این رو، لحاظ درجه اهمیت عوامل یاد شده در سیاست گذاری های کلان اقتصادی، به منظور گسترش تقاضا برای نیروی کار ضروری به نظر می رسد.