مقاله تخمین تابع تقاضای صنعتی گاز طبیعی و سنجش شدت مصرف گاز طبیعی در صنایع انرژی بر ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۹۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تخمین تابع تقاضای صنعتی گاز طبیعی و سنجش شدت مصرف گاز طبیعی در صنایع انرژی بر ایران
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنایع انرژی بر
مقاله گاز طبیعی
مقاله شدت مصرف
مقاله کارایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهیکی تاش محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به تحلیل پارامتریک ساختار انرژی، برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی و همچنین سنجش عوامل موثر بر شدت کوتاه مدت و بلندمدت گاز طبیعی صنایع انرژی بر ایران طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ پرداخته می شود. صنایع انرژی بر به طور متوسط ۹۴٫۵۰ درصد از کل انرژی و بیش از ۹۷٫۵۰ درصد گاز طبیعی کل صنعت را مصرف می نمایند و یافته ها حاکی از آن است که شدت مصرف گاز طبیعی در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر با ۰٫۱۴۹۳ و ۰٫۱۱۴۴ درصد می باشد و صنایع انرژی بر در مصرف گاز طبیعی تقریبا کارا عمل نموده اند. ارزیابی روند سهم گاز طبیعی و شدت گاز طبیعی صنایع انرژی بر حاکی از این مساله می باشد که مجموع سهم گاز طبیعی ۱۰ صنعت در کل دوره افزایش پیدا کرده است و همچنین مقدار شدت گاز طبیعی (به طور متوسط) در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش پیدا کرده است. مهمترین فاکتور افزایش کارایی در بلندمدت کاهش اثر جانشینی بوده و در دوره کوتاه مدت کاهش اثر مثبت بودجه ای، عامل مهم در کاهش کلی شدت گاز طبیعی می باشد و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تغییر در قیمت کلیه نهاده های تولید، فاکتوری مهم در تغییر مقدار شدت گاز طبیعی به شمار می رود و سایر اجزا (تولید و تکنولوژی) تاثیری به مراتب کمتر در تعیین شدت گاز طبیعی دارند.