مقاله تخمین تابع انفاق در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تخمین تابع انفاق در ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفاق
مقاله تابع انفاق
مقاله سرمایه مذهبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از نهادهای مهمی که در اسلام مطرح شده و به طور ویژه ارمغان ادیان الهی و اسلام است نهاد انفاق است. انفاق می تواند بسیاری از مسایل جامعه مانند فقر و نابسامانی های درآمدی و مصرفی را اصلاح کند.
این مقاله درصدد آن است، تا به بررسی عوامل موثر بر انفاق و رفتار تابع انفاق با توجه به آموزه های اسلامی بپردازد و تابع انفاق در ایران را به صورت تجربی تخمین بزند.
با توجه به مطالعات نظری و تجربی انجام شده در زمینه هزینه های مذهبی و مالیات های اسلامی و همچنین در نظر گرفتن قواعد اسلامی و محدودیت های آماری، متغیرهای درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سرمایه مذهبی به عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب شده اند. تابع مورد نظر به روش داده های تابلویی اقتصادسنجی برآورد شده است. داده های مورد استفاده، داده های کلان و متوسط گیری برای خانوار برای استان های کشور در سال های ۱۳۸۶ – ۷۹ می باشند.
نتایج مطالعه نشان می دهد: تابع انفاق به صورت تابعی نمایی می باشد و تابعی فزاینده از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه مذهبی می باشد.
نوآوری های این مقاله در استفاده از داده های مستقیم انفاق، وارد کردن سرمایه مذهبی به عنوان یک عامل اثرگذار بر انفاق و وارد کردن عامل ثروت بر انفاق بوده که به خوبی در نتایج اثرگذار است و نتایج این برآورد را از مطالعات دیگر متمایز کرده است.