سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام سادات سید جواد جوادی – ایران، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
عزت عسگرانی – ایران، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
سیده زهرا موسوی نژاد – ایران، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده:

پراکسیدهیدروژن ((H(2)O(2) به عنوان اکسیدانتی بسیار قوی که کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، بهداشتی، نساجی و… دارد، لازم است که به سبب اثرات سمی آن در فرایندهای نهایی تولید صنعتی حذف شود. کاتالاز آنزیمی است که(H(2)O(2 را تجزیه می‌کند. تولید آنزیم کاتالاز میکروبی می‌تواند به‌طور وسیعی در بخش‌های صنعتی مختلف مورد استفاده قرارگیرد. باکتری مقاوم به پرتوهای یونیزان Kocuria ASB 107 که از چشمه رادیواکتیو رامسر جداسازی و شناسایی شده است، در فاز لگاریتمی و ایستایی رشد خود قادر به تولید انبوه آنزیم کاتالاز با پایداری نسبی قابل توجهی می‌باشد، بنابراین کاندیدای مناسبی برای تولید صنعتی آنزیم کاتالاز می‌باشد. در این پژوهش برای تخلیص جزیی آنزیم کاتالاز از باکتری کوکوریا، بیومس حاصل از رشد باکتری در محیط TSA پس از ۵ بار شست و شو، به نسبت ۰٫۲gr/ml در بافر فسفات پتاسیم ۵۰mM (pH:7) سوسپانسه شد و به منظور شکست باکتری‌ها، محلول باکتری با لیزوزیم تیمار و سپس عصاره سلولی آن توسط سانتریفوژ جداشد. فعالیت کاتالازی عصاره سلولی برروی (H(2)O(2 و میزان O2 تولیدی توسط DOmeter اندازه‌گیری شد. بخشی از عصاره سلولی برروی Native-PAGE الکتروفورز گردید. پس از افزودن سوبسترا به ژل، با تعیین محل نوار کاتالاز در ژل، این محل به دقت بریده شد و سپس فعالیت کاتالازی در قطعات ژل جداشده بررسی گردید. باقیمانده ژل توسط کوماسی بلو رنگآمیزی شد. اندازه‌گیری‌های DOmeter وجود فعالیت آنزیمی بالایی را در عصاره خام نشانداد. مقدار این فعالیت در نوارهای استخراج شده از ژل الکتروفورز افزایش یافت. پس از رنگ‌آمیزی ژل با کوماسی بلو اسمیری از انواع پروتئین‌ها ظاهرگردید که نشان‌دهنده جداسازی قابل توجه ناخالصی‌ها است. افزایش فعالیت ویژه نیز تخلیص جزئی کاتالاز به این روش را تأیید میکند. در این پژوهش یک روش ساده و اقتصادی به عنوان اولین مرحله تخلیص جزئی آنزیم کاتالاز از Kocuria ASB 107 ارائه گردیده است، بطوریکه طی یک مرحله تخلیص، خلوص ۱٫۷ برابری حاصل می‌شود.