سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هدیه علوی طلب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
عباسعلی مطلبی – رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

روغن ماهی به وسیله روش Bligh and Dyer از بافت ماهیچه ای فیتوفاگ استخراج گردید نمونه های روغن در ۷۰- درجه سانتی گراد نگهداری شدند و سپس اسیدهای چرب چند غیراشباعی به کمک روش کمپلکس اوره تغلیظ شدند خالص سازی اسیدهای چرب امگا -۳ از روغن فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix با روش کمپلکس اوره به ترتیب در دماهای ۵- درجه سانتی گراد ، ۱+ درجه سانتی گراد و ۵+ درجه سانتی گراد انجام گرفت. نتایج به دست امده نشان داد که درطول فرایند میزان استخراج امگا -۳ افزایش می یابد درحالیکه اسیدهای چرب اشباع و تک غیراشباعی به دلیل تشکیل کمپلکس با اوره کاهش می یابند. بهترین درجه حرارت برای دریافت ماکزیمم درصد وزنی امگا -۳ در ۱+ درجه سانتی گراد بهدست امد.