سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدیه علوی طلب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران شریعتی زرگنده صندوق پس
عباسعلی مطلبی – ریاست موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

سه اسید چرب امگا -۳ عبارتند از : الفالینولنیکاسید ALA که بیشتر منبع گیاهی دارد ۲- ایکوزاپنتانوئیک اسید EPA و ۳- دوکوزاهگزانوئیک اسید DHA که منحصرا در ماهی به مقدار زیاد یافت می شود اسیدهای چرب امگا -۳ از جمله اسیدهای چرب ضروری می باشند که با دستیابی به تکنیک استخراج و خالص سازی امگا ۳ می توان از روغن ماهیان مختلف و بخشهایی که مصرف غذایی ندارند و جزء زایدات محسوب می شوند در تولید امگا ۳ اقدام نمود. با این عمل ضمن فراهم شدن زمینههای مختلف اشتغال به رونق و شکوفایی اقتصادی و امنیت غذایی مردم نیز کمک خواهد شد و از خروج ارز از کشور جلوگیری نیز می شود برایاستخراج چربی از بافت حیوانی از روش Bligh&Dyer 1959 استفاده شد خالص سازی طبق روش Ratnayake,2006 با اوره انجام گرفت. شناسایی اسیدهای چرب با گاز کروماتوگراف تعیین شد درجه حرارت بهینه برای بازیافت DHA,EPAدر ۱+درجه سانتی گراد می باشد دراین درجه حرارت بازیافت DHA,EPA بالاست و به بیشتر از ۵۹/۷۸% می رسد