مقاله تخلیص هورمون hCG از ادرار زنان باردار و جداسازی زیرواحدهای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تخلیص هورمون hCG از ادرار زنان باردار و جداسازی زیرواحدهای آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوریونیک گنادوتروپین انسانی
مقاله خالص سازی
مقاله کروماتوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرشاهی منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هورمون hCG از گلیکوپروتئین های مهم دوران بارداری جهت حفظ جنین است که تقریبا ۳۰ درصد وزن مولکولی این هورمون را قند تشکیل می دهد. امروزه از این هورمون در درمان و همچنین ساخت واکسن های ضد بارداری استفاده می شود. در تحقیق حاضر سعی در افرایش میزان خلوص و کوتاه کردن مسیر تخلیص این هورمون است.
مواد و روش ها: جهت تخلیص هورمون hCG از نمونه ادرار زنان باردار دو تا سه ماهه استفاده شد. نمونه جمع آوری شده توسط بنزوات سدیم، اسید استیک و استون رسوب دهی و تغلیظ گردید. با عبور نمونه تغلیظ شده ‎از ستون کانکاناوالین A (Con-A) و جدا کننده های دی گلوکز و دی مانوز، hCG تخلیص گردید. با عبور نمونه hCG تخلیص شده از ستونDEAE-Sepharose 4B ، زیرواحدهای آلفا و بتای هورمون جداسازی گردید. خلوص نمونه ها به وسیله SDS-PAGE و صحت آنها با روش الایزا و ایمونوبلاتینگ بررسی شد.
نتایج: نمونه تغلیظ شده به دست آمده از ادرار و نمونه hCG تخلیص شده از ستون کانکاناوالینA ، با استاندارد hCG از شرکت ارگانون از نظر وزن مولکولی و میزان خلوص با روش SDS-PAGE و رنگ آمیزی نیترات نقره مقایسه شدند. نمونه تغلیظ شده شبیه نمونه استاندارد و دارای تعدادی باند اضافی بود که باندهای اضافی بعد از تخلیص hCG حذف گردید. تایید هورمون hCG و زیرواحدهای آن با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال ضد زنجیره a و b به روش الایزا و وسترن بلات انجام گرفت.
نتیجه گیری: استفاده از قند دی گلوکز قبل از دی مانوز توانست باعث جداسازی hCG از سایر قطعات hCG و گلیکوپروتئین ها شود.