سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمار دانیالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایرا
پرویز غضنفری – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده:

سازندهای دالان و کنگان بهترتیب با سن پرمین بالایی و تریاس پایینی سنگ مخزن اصلی میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس هستند. مساحت این میدان که مابین آبهای مرزی ایران و قطر واقع شده است در بخش ایرانی ۳۷۰۰ کیلومتر مربع و در کشور قطر ۶۰۰۰ کیلومتر مربع میباشد که در بخش ایرانی حاوی ۸%گازجهان و۴%ذخایر گازی ایران است. با مطالعه پتروگرافی و واکاوی برشهای نازک تهیه شده از سنگهای سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی انواعی از تخلخل شناسایی شد که به ترتیب فراوانی میتوان به تخلخل قالبی، میاندانهای، حفرهای، شکستگی، میانبلوری، فنسترال، دروندانهای و کانال اشاره کرد. مخزن مورد مطالعه کاملا هتروژن بوده و تخلخل در زونهای مختلف، مقادیر متفاوتی را نشانمی- دهد. نوع بافت و نحوه گسترش انیدریت نیز بر مقدار تخلخل زونها موثر بوده است.