سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی روح پرور – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
فرناد نصیرزاده – دکترای مهندسی و مدیریت ساخت ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ، دانشکده
حامد مازندرانی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – گروه مهندسی آب

چکیده:

تعریف و تقسیم مسئولیت سود و یا زیان احتمالی ناشی از هر یک از ریسک های شناسایی شده را تخصیص ریسک می نامند. فرآیند تخصیص ریسک به دو صورت کمی و کیفی قابل بررسی است. در زیمنه تخصیص کمی ریسک با توجه به پیچیدگی های انجام آن تاکنون تحقیقات انگشت شماری انجام شده است. در این تحقیق به منظور تخصیص کمی ریسک بین کارفرما و پیمانکار از نظریه چانه زنی که علم مطالعه مدل های ریاضی تعارض و همکاری بین تصمیم گیران عاقل است استفاده شده است. مدل پیشنهادی ابزار قدرتمندی ارائه می کند که معیارهای مطلوبین نظیر کارایی و انصاف را برآورده نموده و درصد تخصیص ریسک منصفانه را مشخص می نماید. به منظور بررسی قابلیت های مدل پیشنهادی این مدل بر روی یک پروژه نمونه واقعی پیاده گردیده و درصد مطلوب تخصیص ریسک تورم ، به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های شناسایی شده بین کارفرما و پیمانکار تعیین گردیده است.