سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی روح پرور – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
حامد مازندرانی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، گروه مهندسی آب
فرناد نصیرزاده – دکترای مهندسی و مدیریت ساخت، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشکده

چکیده:

برای جلوگیری از اثرات منفی تخصیص غیرعادلانه ریسک در قراردادها، پس از تخصیص کیفی ریسک و تعیین ریسکهای قابل تقسیم بین عوامل قراردادی، تخصیص کمی ریسک انجام میشود. در این تحقیق، تخصیص کمی ریسک با استفاده از مدل چانهزنی انجام میگیرد. استفاده از مدل پیشنهادی برای تخصیص کمی ریسک به عوامل درگیر در قرارداد کمک میکند که در نخستین مرحله از چانهزنی، با اجتناب از هزینههای چانه زنی یا به توافق برسند و یا از ادامه چانهزنی خودداری کنند. به این ترتیب با تعیین سهم هر یک از عوامل کارفرما و پیمانکار، درصد منصفانه تخصیص ریسک به هر یک از عوامل کارفرما و پیمانکار به صورت کمی تعیین میشود.