سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده فاطمه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قاسم عنایتی – مدیرواحد اجرایی پروژه جامع آب و خاک البرز سازمان جهاد کشاورزی استان ما

چکیده:

تخصیص آب عبارت از میزان آبی است که درهریک از حوضه های ابریز و همچنین آبهای ورودی به کشور از منابع عمومی با توجه به امکانات منابع و به لحاظ حقوق مصرف کنندگان برای مصارف مختلف بوسیله وزارت نیرو مشخص می گردد که اجرای آن نتایج و اثرات مثبتی را درزمینه های مختلف مدیریتی منابع آب به بار خواهد آورد جهت تدوین نظام تخصیص منابع آب باید سرمایه گذاری ها از منابع دولتی به منابع غیردولتی سوق داده شود و تمامی کشاورزان تمایل به مشارکت در بهره وری و تولید بیشتر از منابع آب را خواهان باشند دراین مقاله ابتدا به لزوم نگرش یکپارچه منابع آب و خاک توجه شده و سپس با برشمردن معیارهای تخصیص به کاربردی از آن درطرح جامع آب و خاک البرز اشاره شده است تخصیص آب براساس درک فعلی از تقاضا و موجودی آب در تشکلها و مدیریت آنها استوار است.