سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید فرخی – استادیار دانشگاه بیرجند
عبدجبار حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازموضوع های مهم درشبکه های مخابراتی به ویژه درشبکه های رادیوشناختگرتخصیص توان می ب اشد دراین مقاله ما یک شبکه رادیوشناختگر را بصورت یک بازی بدون همکاری مدلمی کنیم به این صورت که هرکاربرثانویه باتوجه به محدودیت های مجموع توان ارسالی و حداکثرتوان ارسال درهربازه فرکانسی به منظور بالا بردن نرخ ارسال خود به صورت خودسرانه و بدون داشتن یک مرکز تصمیم گیرنده با دیگر کاربرهای ثانویه درکانالهای انتخابگر فرکانسی به رقابت می پردازید ما وجود و یکتایی را برای رسیدن به تعادل nash مورد بررسی قرارمی دهیم و همچنین به منظور دستیابی به تعادل nash دربازی از الگوریتم ناهمزمان استفاده خواهیم کرد به این معنی که به بعضی از کاربرها اجازه داده خواهد شد بیشتر ازکاربرهای دیگر توان تخصیصی خود را بروز کنند.