سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مصطفی حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA موسسه غیرانتفاعی نور طوبی
جواد نیکوکار – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

با تغییر در ساختار بازارهای انرژی الکتریکی از حالت سنتی به حالت تجدید ساختار شده، لزوم توجه به تخصیص تلفات امری اجتناب ناپذیر است. اهمیت این موضوع از آن جهت می باشد که میزان این تلفات، بخش قابل توجهی از کل انرژی الکتریکی را شامل می گردد. تلفات در سیستم قدرت، تابعی غیر خطی از توان می باشد لذا استفاده از روش های خطی مانند روش های بر مبنای تناسب، کارایی مناسبی ندارند. از طرفی می بایست از تابعی استفاده نمود که هم مسخصات شبکه و هم میزان مشارکت در تامین توان(ژنراتورها) و مصرف توان(بارها) را در نظر بگیرد. هدف از این مقاله، آن است که راه حلی جدید و کاربردی برای تخصیص تلفات خطوط انتقال در بازار قراردادهای دو جانبه ارائه نماید بدین منظو برای تخصیص تلفات از تئوری بازه های اشتراکی به روش Shapley Value استفاده گردید. این روش بر روی دو سیستم مطالعاتی ۴ باسه و ۱۴ باسه IEEE تست و مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این آزمایش ها نشان می دهد که روش فوق در تخصیص تلفات نسبت به روش فوق در تخصیص تلفات نسبت به روش های قدیمی، عادلانه تر و کاربردی تر و محاسبه آن ساده تر بوده و با صرف زمان کمتری صورت می گیرد و کل تلفات شبکه را نیز شامل می شود.