سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مصطفی حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA موسسه غیرانتفاعینور طوبی
جواد نیکوکار – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

با تغییر در ساختار بازارهای انرژی الکتریکی از حالت سنتی به حالت تجدید ساختار شده لزوم توجه به تخصیص تلفاتامری اجتناب ناپذیر است تلفات در سیستم قدرت تابعی غیرخطی از توان می باشد لذا استفاده از روشهای خطی مانند روشهای برمبنای تناسب کارایی مناسب ندارند از طرفی می بایست از تابعی استفاده نمود که هم مشخصات شبکه و هم میزان مشارکت در تامین توان ژنراتورها و مصرف توان بارها را در نظر بگیرد هدف ازاین مقاله آن است که راه حلی جدید و کاربردی برای تخصیص تلفات خطوط انتقا لدر بازار قراردادهای دوجانبه ارائه نماید بدین منظور برای تخصیص تلفات از تئوری بازیهای اشتراکی به روش Shapley Value استفاده گردید. این روش برروی دو سیستم مطالعاتی ۴ باسه و ۱۴ باسه IEEE تست و مورد آزمایش قرارگرفته است.