سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایمان باستانی فر – دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان، رئیس اداره بودجه شهرداری اصفها
سیدسعید انصاری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهمندسی صنایع، کارشناس برنامه و بودجه شهرداری
سیدمجید شهیدی – کارشناس برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شه

چکیده:

بودجه امکان تخصیص منابع محدود را بر اساس اولویت هی برنامه ریزی شده فراهم می کند. بودجه ابزار مناسبی برای تخصیص بهینه منابع محدود می باشد. که از هر منبعی به چه میزان و در کجا استفاده شود. برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که با تخصیص بودجه یک سازمان، به منظور دستیابی به چشم انداز و ماموریت و هدف های حال و آینده آن در محیطی پویا و رقابتی سروکار دارد. در این بین نکته مهمی که همیشه خلاء وجود آن احساس می شود بررسی این موضوع است که هر یک از این برنامه ها، واقعاً با چه هزینه ای انجام شده است. به تعبیر دیگر به دلیل فقدان ارتباط برنامه ها با بودجه عملاً نمی توانیم کارائی و اثر بخشی اجرای برنامه ها را در سطح یک سازمان اندازه گیری کنیم. نظام بودجه ریزی صحیح می تواند ارتباط منطقی بین این دو مقوله را برقرار کند. این مقاله به بررسی ارتباط بودجه ریزی با برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل SWOT و ارائه یک نقشه راه و استراتژی های اداره بودجه در راستای دستیابی به استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته است. تحلیل فوق در چهار چوب کارت امتیازی متوازن صورت گرفته و در نهایت به استخراج یک نقشه استراتژی جهت مرتبط کردن برنامه ریزی استراتژیک به بودجه ریزی عملاتی منجر شده است. از نتایج آن می توان به تخصیص بهینه منابع شهری بر اساس شاخص های عملکردی برنامه و تعیین میزان دستیابی به اهداف برنامه بر اساس میزان مصرف منابع اشاره کرد.