سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رحیمدل میبدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین اهداف اساسی سازمان ها، انتخاب تامین کنندگان مناسب است و برای رسیدن به این هدف می بایست با تدوین و تعریف شاخص های مناسب در سطوح مختلف زنجیره تامین یک سیستم ارزیابی عملکرد را تدوین نمود این تحقیق به ارائه یک مدل تصمیم گیری گروهی برای ارزیابی تامین کنندگان محصول یک سازمان می پردازد که شرایط تامین کنندگان آن در هر دوره زمانی تغییر می کند. در این مدل تمامی ارزیابی ها با متغیرهای کلامی و اعداد فازی ذورنقه ای در نظر گرفته شده است و پس از تعیین معیارهای تصمیم گیری میزان اهمیت هر کدام از تامین کنندگان در هر دوره زمانی با استفاده از روش TOPSIS فازی محاسبه می گردد. سپس با در نظر گرفتن محدودیت های سازمان و تامین کنندگان و همچنین عدم قطعیت در میزان تقاضای محصولات، بهینه سازی میزان سفارشات با ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی انجام می شود. روش پیشنهادی این تحقیق در مقایسه با سایر روش های انجام شده کامل تر بوده و مبنای مناسبی در تخصیص سفارشات به تامین کنندگان است. همچنین الگوی پیشنهادی این تحقیق برای یک نمونه کاربردی استفاده شده و نتایج نهائی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.