سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

درسالهای اخیر با افزایش جمعیت و تغییر شرایط زندگی و در نتیجه افزایش تقاضای آب مدییرت منابع آب اهمیت ویژه ای یافته است تخصیص بهینه منابع آب یکی از مولفه های اصلی مدیریت منابع آب می باشد که هدف آن اکتساب بهترین نتیجه با رعایت عدالت بین ذینفعان می باشد تخصیص بهینه منابع اب در سطح حوضه آبریز بهخاطر وجود معیارها تقاضاهای مختلف و همچنین تعدد تصمیم گیران مسئله پیچیده ای می باشد نظری بازی ها با توجه به ملحوظ نمودن جوانب مختلف مسئله تخصیص در نظر گرفتن تصمیم گیران مختلف و اولویت های آنها و همچنین کاربردهای موفقیت آمیزی که در زمینه مدیریت منابع آب داشته است راهکار مناسبی برای این مسئله می باشد. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه آب شور جهان در سالهای اخیر بعلت تغییرات اقلیمی بهره برداری بیش از حد استان های ذینفع حوضه از رودخانه های جاری به دریاچه و پایین بودن بازده کشاورزی با شرایطبحرانی مواجه شده است.