سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد کریمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی

چکیده:

یکی ازمولفه های مهم در مدل شبیه سازی منابع و مصارف آب حوضه ای مدل تخصیص بکار رفته در آن است دراین مطالعه مکانیسم تخصیص اولویت پایه و چگونگی استفاده از آن در حل مساله تخصیص موردتوجه قرارگرفته است دراین ارتباط فرمولبندی مدل تخصیص الگوریتم حل و چگونگی احتساب اولویت های عرضه و تقاضا دردو مدل MODSIM WEAP مطالعه شده است مطالعه ابتدا در قالب مثال های طراحی شده و سپس در قالب یک مطالعه موردی در حوضه اترک محقق شده است نتایج نشان میدهد که درصورت وجود اعداد اولویت نیاز ترتیب دار Ordered و همچنین مطرح نبودن بحث ترجیح در عرضه هردو مدل دقیقا یکسان عمل می کنند.