سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد پورسپاهی سامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران – مهندسی آب – دانشگاه تهران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده ی عمران –دانشگاه تهران

چکیده:

با استفاده از مفهوم کم آبیاری می توان تخصیص آب به مصرف کنندگان کشاورزی را به گونه ای تعیین کرد که با مصرف مقدار مشخصی آب، سود سیستم به میزان قابل توجهی افزایش یابد. از این رو کاربرد این مفهوم در مسائل تخصیص آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، با استفاده از رابطه ی تولید کشاورزی بر مبنای مفهوم کم آبیاری و با کاربرد مفاهیم و اصول تئوری بازی های همکارانه، متدولوژی ای برای تخصیص آب کشاورزی پیشنهاد شده است . روش پیشنهادی شامل ۳ مرحله است: تخصیص حقابه، تشکیل ائتلاف و بازتوزیع حقابه با در نظر گرفتن کم آبیاری و بازتوزیع سود ناشی از همکاری . کارآیی مدل پیشنهادی در سیستم رودخان های کارون-دز بررسی شده است. نتایج مدل نشان دهنده ی کارآیی مناسب مدل پیشنهادی برای مدیریت تخصیص آب در موارد مشابه می باشد.