سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد احمدیان – عضو هیأت علمی دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق
عباس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق
مومن بهادرنژآد – عضو هیأت علمی دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

گسترش روزافزون استفاده از منابع تولید پراکنده، شکسته شدن ساختار سنتی شبکههای توزیع که مبتنی بر شارش توان از پست به سمتفیدر است، و وجود نوسانات توان خروجی این منابع، تنظیم ولتاژ سیستم توزیع را به مسألهای مهم تبدیل کرده و مشارکت این منابع را در کنترل ولتاژ سیستم توزیع الزامی داشته است، این امر با تخصیصبهینه توان راکتیو محقق میگردد. آنچه در تخصیص بهینه توان راکتیو مورد توجه است دستیابی به حداقل انحراف ولتاژ، حداقل تلفات و داشتن پروفیل ولتاژ حتیالامکان مسطح است. این مقاله به تخصیص بهینه توان راکتیو در سیستمهای توزیع با حضور منابع تولید پراکنده پرداخته است. هدف تعیین همزمان میزان خروجی توان راکتیو منابع تولید پراکنده، منابع توان راکتیو سیستم توزیع و موقعیت تپ رگولاتورهای ولتاژ پلهای و ترانسفورماتور کنترل نسبت بار است تا اهداف بالا به دست آید. جهت بهینهسازی از الگوریتم اجتماع ذرات استفاده شده است. شبیه سازیها بر روی قسمتی از شبکه توزیع تهران صورت گرفته است و مقایسه پروفیل ولتاژ وتلفات شبکه در سطوح مختلف بار صحت نتایج را تأیید میکند