مقاله تخصیص منابع مالی نظام مراقبت سلامت: دیدگاه اخلاقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۶۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تخصیص منابع مالی نظام مراقبت سلامت: دیدگاه اخلاقی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصیص منابع مالی
مقاله اخلاق پزشکی
مقاله نظام مراقبت سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی کوشکی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: علی پوری سخا مینو
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی حکیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلیه نظام های مراقبت سلامت در دنیا با مشکل محدودیت منابع مواجه هستند، لذا تخصیص عادلانه منابع از چالش های مهم هر نظام سلامت و بخش اصلی در فرآیند تصمیم گیری محسوب می شود. جهت برقراری عدالت در نظام مراقبت های سلامت و تخصیص عادلانه منابع نیازمند بکارگیری معیارهای اخلاقی در توزیع منابع هستیم. این مقاله با هدف مروری بر روش های تخصیص منابع مالی نظام مراقبت های سلامت از دیدگاه اخلاقی تدوین شده است. با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی (PUBMED و Google Schola) همچنین کتب و مقالات، به بررسی روش های مورد استفاده جهت تخصیص منابع مالی نظام مراقبت های سلامت پرداختیم. به نظر می رسد ترکیب مناسبی از شاخص های جمعیت، مرگ ومیر، هزینه های اضافی مربوط به مناطق دورافتاده و روستایی و شاخص های اقتصادی اجتماعی می تواند به بهبود عدالت در تخصیص و توزیع منابع مالی نظام مراقبت های سلامت منجر شود.