سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

داریوش جاوید – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مریم صابری – کارشناس ارشد
ابراهیم نصیری – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

امروزه با گسترش ارتباطات و تجارت جهانی و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر سیستم اطلاعاتی و تغییر آن از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی ، تغییر شکل در ارائه نوین گزارشگری ،موضوع جهانی شدن ،قوانین جدید مالیاتی ، تغییر ابزارها و کارکردهای بسیاری از ابزارهای قابل استفاده در حسابداری ، تغییر مسیر حسابداری از دفترداری در گذشته به سوی مشاوریت مالی ، مهندسی مالی و… و از همه مهمتر پدیدارشدن چهرهواقعی حسابداری و قبول نقش تأثیر گذاری آن توسط جامعه و دولتمردان ، همه و همگی ایجاب تغییری در ساختار و بازنگری در نوع آموزش و کارکردی کردن آن را می طلبد و این مهم را باز گوشزد می کند که دانشحسابداری ، دانشی پویاست و برای افزایش این پویایی و رسیدن آن به جایگاه واقعی آن نیازمندی به روزرسانی آن هم وجود دارد ، در این مقاله پیشنهاد می شود که به امر آموزش حسابداری ،بصورت حرفه ای توجه شود و بهنحوی در کنار سایر جنبه های حرفه ای در حسابداری به آن هم از دیدگاه حرفه ای مستقل وتخصصی نگریسته شود.