سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ارمان مهر – پژوهشکده فناوری های شیمیائی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ته
زهره ترابیان –

چکیده:

در فرایند احتراق سوخت در ماشین آلات موتوری، اکسیژن و ازت در دماهای بالا و فشار های بالا با هم ترکیب شده و گازNOرا ایجاد می نماید. همه سوخت ها اعم از بنزین، گازوئیل، گاز متان، و بیودیزل وقتی سوخته می شوند، گازNOرا از اگزوز منتشر می نمایند. گازNOحاصل از اگزوز وسایل نقلیه موتوری در اتمسفر پخش شده، و عمر کافی در اتمسفر کره زمین را دارد و بالاخره بعد از مدتی به لایه اوزون در استراتوسفر می رسد. در استراتوسفر، مولکول های گازNOهمراه با اتم های اکسیژن موجود در استراتوسفر، با مولکول های گاز اوزون ترکیب شده و گاز اوزون را به اکسیژن تبدیل نموده و سپس گازNOمجدداً ایجاد می شود. بدین ترتیبNOلایه اوزون را تخریب می نماید. لایه اوزون مانند یک چتر و سپر محافظ کره زمین است، و کره زمین را در برابر تابشهای فرابنفش حفظ می کند. تخریب لایه اوزون، همراه با تغییرات آب و هوای کره زمین می باشد. اگر چنانکه لایه اوزون حذف شود، تابش های مرگبارماوراءبنفش به سطح کره زمین می رسد. تابش های ماوراءبنفش کل موجودات زنده سطح کره زمین نابود می نماید. انتشار گازNOدر اتمسفر باید بنحوی متوقف و یا کنترل گردد.فناوری پیل سوختی انتشار گاز NO از اگزوز وسایل نقلیه موتوری را بطور کامل متوقف می نماید.