سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اولاد – دکتر دانشیار دانشگاه تبریز
رحیمه نصرتی –

چکیده:

کامپوزیت پلی انیلین / نانوذرات اکسید روی از طریق پلیمریزاسیون در جای منومرهای انیلین در حضور نانو ذرات اکسید روی تهیه شده و به عنوان فتوکاتالیزور برای تخریب رنگ الی متیلن بلو تحت نور مرئی استفاده شد. برای تعیین مشخصات کامپوزیت پلی انیلین / نانوذرات اکسید روی از پراش اشعه ایکس طیف سنجی UV-Vis و ریزنگار انتقال الکترونی TEM استفاده شد. کمترین مقدار فتوکاتالیزور لازم برای تخریب رنگ متیلن بلو در شرایط ازمایش تحت تابش نور مرئی تعیین شد با استفاده از این مقدار فتوکاتالیزور ۸۲% از رنگ مذکور در مدت زمان ۱ ساعت حذف گردید.