سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رحیمی – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
امین دل پریش – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمداسماعیل ذاکری – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
مهرزاد فیلی زاده – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از روش های حذف رنگ های آزو، اکسیداسیون آن ها به وسیله فتوکاتالیست ها است.در این تحقیق، کاربرد فتوکاتالیست TiO2/Cu/Zn/S در حذف سه رنگ آزو (متیل اورانژ، متیل رد و اسیداورانژ) مطالعه و اثر pH بر میزان فعالیت فتوکاتالیستی تخریب رنگ بررسی گردیده است.این اثر با تغییر میزان pH در محلول های اولیه ی دارای آلاینده، که سطح آن ها تحت تابش نور مرئی قرار می گیرد، ارزیابی می گردد. بدین ترتیب که سه pH مختلف اسیدی(۳)، بازی(۱۰) و اولیه خود آلاینده، برای محلول های مورد آزمایش در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد برای هر سه آلاینده بهترین حالت، pH اسیدی می باشد چرا که شاهد بیشترین میزان حذف آلاینده در این شرایط بوده ایم. این میزان حذف برای متیل اورانژ ۵۶/۹۷، متیل رد ۱۲/۸۸ و اسیداورانژ ۳۶/۸۷ درصد گزارش شد که همه آنها به مدت ۲ساعت تحت نوردهی تابشی لامپ هایLED ، ۳ وات قرار گرفته بودند. به جز pH سایر پارامترهای واکنش برای تمام آزمایش ها ثابت نگه داشته شد.(دما:۴۰ درجه سانتی گراد، غلظت کاتالیزور:gr/lit 1 و غلظت آلاینده:ppm 10).