سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر محمدی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسن کیامنش –
عبداله سردسته –

چکیده:

هنگام عبور سیلاب از سرریز سدها ،با افزایش سرعت و کاهش عمق ، در اثر برخورد جریان باناهمواریها در طول سرریز منجر به جداشدن جریان از بستر شده وکاویتاسیون حادث می شود.محققین راه کارهای متفاوتی را برای مقابله با آسیب های کاویتاسیون بر سرریز سدها پیشنهاد کردهاندکه موثرترین آنها هوادهی می باشد. در این تحقیق با بیان عوامل تاثیر گذار در ایجاد و افزایش کاویتاسیون به راههای جلوگیری آن اشاره شده و ازمدل عددی WS77 جهت تعیین نقاطی که افت فشار در طول سرریز سد عباسپور رخ داده، مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج نشان داد این پدیده در شرایطی بروز می کند که شاخص کاویتاسیون کمتر از ۰/۲و حتی بیشتر از شاخص کاویتاسیون زبری کف باشد