سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا صدیقی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمرتضی ضمیر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
فرزانه وهاب زاده – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

گستردگی انتشار مواد بوزا یک مساله زیست محیطی جدی به شمار می آید و بروز مشکلات متعددی را نیز بدنبال دارد ترکیبات آلی فرار حاوی سولفور که از صنایع مختلفی تولید می شود حجم زیادی از این مواد بوزا را دربرمیگیرند ازجمله این ترکیبات آلکیل سولفیدی اتیل مرکاپتان یا اتان تیول است اتیل مرکاپتان اگرچه خود آلاینده ای سمی است ولی برای ردیابی نشت فراورده های گازی بی بو نظیر گاز مایع به اینگونه فراوردهای صنعتی اضافه می شود ساده ترین صدمات زیستی ناشی از این ترکیب به شکل التهابات پوستی اختلالات گوارشی و مشکلات تنفسی گزارش شده است حدمجاز حضور این ترکیب درمحیط ۱۰ میلی گرم بر لیتر می باشد فرایندهای اکسیداتیو شیمیایی و فیزیکی متعددی درکاهش و حذف آلاینده های الی مدنظر قرار دارند لیکن تیمار بیولوژیک بعنوان روشی مناسب تر درحذف اینگونه تکریبات مورد تایید می باشد درتحقیق حاضر عملکرد سیستم باکتریایی رالستونیا ایوتروفا درتخریب زیستی اتیل مرکاپتان ارزیابی شده است.