سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل دستواره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
محمد دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی ، یزد، ایران
نوید نصیری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
معصومه طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده شیمی، یزد، ایران

چکیده:

آلودگی‌های موجود در پساب از دیرباز یکی از مشکل‌های اساسی در صنعت می‌باشد که تاکنون روش‌های زیادی برای از بین بردن این آلودگی‌ها به کار گرفته شده است. از جمله روش‌های نوینی که در این زمینه به کار رفته است، می‌توان به روش استفاده از امواج پرانرژی ماورای‌بنفش و روش‌های الکتروشیمیایی اشاره نمود.در این پژوهش به منظور افزایش کارآیی و بهبود شرایط زیست محیطی تلاش شده است که از هر دو روش به‌طور هم‌زمان و ترکیبی برای رنگ‌بری از رنگینه صنعتی کریستال ویولت به عنوان یک ترکیب رنگی پر مصرف در صنعت نساجی و چاپ استفاده گردد. برای این منظور تأثیر عامل‌های مختلف از قبیل pH محیط و غلظت هیدروژن‌پراکسید مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ادامه مقدار پتانسیل ثابت اعمال شده بهینه‌‌سازی شد و مشخص گردید با افزایش پتانسیل میزان رنگ‌بری نیز افزایش می‌یابد. در مرحله نهایی که هدف اصلی این کار پژوهشی بود دو روش امواج ماورای بنفش(فتوشیمی) و الکتروشیمیایی (سونوالکتروشیمی) با هم ترکیب شد و سیستمی متشکل از این دو سیستم برای رنگ‌بری رنگ مورد نظر مورد آزمایش قرار گرفت. بررسی‌های صورت گرفته نشان دادند که با استفاده از روش ترکیبی نه‌تنها کارآیی روش افزایش یافته بلکه دیگر نیاز چندانی به استفاده از هیدروژن‌پراکسید به‌عنوان یک عامل مخرب محیط زیست نخواهد بود.