سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی طالب مالمیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
محمد دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- انجمن علمی نانوتکنولوژی، یزد، ایران
نوید نصیری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
محمد میرجلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران

چکیده:

از دیرباز روش‌های زیادی برای حذف آلودگی‌ها از پساب به‌کار رفته شده‌اند. از جمله روش‌های نوین در این زمینه می‌توان به استفاده از امواج فراصوت و روش‌های الکتروشیمیایی اشاره نمود. در این پژوهش تلاش شد به منظور افزایش کارآیی و بهبود شرایط زیست محیطی از هر دو روش به‌طور همزمان و ترکیبی برای رنگبری رنگینه طبیعی آلیزارین رد به‌عنوان یک ترکیب رنگی پر مصرف استفاده گردد. برای این منظور ابتدا تأثیر امواج فراصوت بدون بهینه‌سازی شرایط و در محیط خنثی بررسی شد که نتایج نشان داد این امواج به تنهایی قادر به رنگبری از رنگ مورد نظر نمی‌باشند. سپس تاثیر این امواج با استفاده از هیدروژن‌پراکسید بررسی شد که نتایج مؤثر بودن این ماده اکسنده را نشان داد و میزان رنگبری به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در مرحله بعدی تأثیر عامل‌های مختلف از قبیل pH محیط، دما و غلظت هیدروژن‌پراکسید مورد ارزیابی قرار گرفتند. با بهینه‌سازی ویژگی‌های ذکر شده در ۹= pH، دمای C° ۶۰ و در حضور هیدروژن‌پراکسید با غلظت M 0/1 بیشترین میزان رنگبری آلیزارین رد مشاهده گردید. در ادامه با استفاده از کولومتری در پتانسیل ثابت میزان رنگبری از محلول رنگی آلیزارین رد مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله نهایی دو روش فراصوت و الکتروشیمیایی (سونوالکتروشیمی) با هم ترکیب شد و سیستمی متشکل از این دو سیستم برای رنگبری رنگ مورد نظر مورد آزمایش قرار گرفت.