مقاله تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو ۲۱ با نور مرئی القایی به وسیله نانوذرات TiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو ۲۱ با نور مرئی القایی به وسیله نانوذرات TiO2
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات تیتانیوم دی اکسید
مقاله رنگ آبی راکتیو ۲۱
مقاله فلورسنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی ونه آباد پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: مهریزاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر، کارائی نانوذرات تیتانیم دی اکسید را در مجاورت نور مرئی و نور مرئی القائی در حذف رنگ آبی راکتیو ۲۱ از محلول های آبی بررسی می کند. آزمایشات تجربی در یک جعبه مجهز به لامپ مرئی و فلورسنت (مرئی القائی) برای مطالعه اثر پارامترهای مختلفی مثل مدت زمان تابش، مقدار کاتالیزور، pH، غلظت اولیه و دما انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که سیستم نانوذرات تیتانیم دی اکسید – نور مرئی القائی کارائی بیشتری نسبت به سیستم نانوذرات تیتانیم دی اکسید – نور مرئی دارد. بررسی پارامترهای عملیاتی نشان داد که در سیستم نانوذرات تیتانیم دی اکسید – نور مرئی القائی در مدت زمان تابش دهی ۱۰ دقیقه، مقدار ۱ گرم از کاتالیزور و در محیط قلیائی (pH=9) راندمان حذف رنگ بالغ بر ۴۰% اتفاق می افتد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش غلظت رنگ باعث کاهش راندمان حذف می شود. مطالعات سینتیکی نیز نشان داد که حذف رنگ آبی راکتیو ۲۱ توسط سیستم نانوذرات تیتانیم دی اکسید-نور مرئی القائی از مدل مرتبه صفر تبعیت می کند. به عبارت دیگر، سرعت حذف رنگ مستقل از غلظت آن می باشد.