مقاله تخریب بنزآلدئید با استفاده از التراسونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تخریب بنزآلدئید با استفاده از التراسونیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنزآلدئید
مقاله التراسونیک
مقاله pH محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: غربانی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنزآلدئید یک ترکیب سمی برای انسان و محیط زیست به شمار می آید. تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید در محلول آبی به وسیله یک سونیکیت آزمایشگاهی انجام شد. اثر پارامترهای مهم مثل pH محلول، زمان، فرکانس و دامنه ارتعاش دستگاه التراسونیک روی تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخریب بنزآلدئید با افزایش pH محلول کاهش و با افزایش زمان، فرکانس و دامنه ارتعاش التراسونیک افزایش می یابد.