سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس شاهسونی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم یاراحمدی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

گردوغبار یکی از پدیده های جوی است که اثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارد طوفانهای گردوغبار اثرات مضریبرسلامت و اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم دارند ذرات تولید کننده گردوغبار تا ارتفاع ۶ کیلومتر صعود و تا مسافت ۲۰۰۰۰کیلومتر انتقال می یابند گردوغبار باعث کاهش تولیدات کشاورزی به میزان ۳۰-۵ درصد گردیده و منجر به افزایش بیماریهای مننژیت و تب دره و آسم و بیماریهای ویروسی صدمه به DNA سلولهای پوست و ریه می گردد طوفانهایگردوغبار ی عمدتا در فصول بهار و تابستان و با توالی کمتری در پاییز و زمستان رخ میدهد در طی سالهای ۸۶ الی ۸۹ سال ۸۸ با متوسط ۴۲/۸ روز گردوغبار در سال بیشترین گردوغبار درکشور رخ داده است بیشترین تعداد روزهای گردوغباری درایران درسال ۸۷ در استان کرمانشاه به تعداد ۱۰۷ روز سال ۸۸ در استان خوزستان ۱۰۲ روز رخ داده است بیشترین غلظت گردوغبار ثبت شده درایران در استان بوشهردر سال ۸۸ با غلظت ۹۹۰۰ میکروگرم درمترمکعب رخ داده است میانگین غلظت حداکثر ذراتمعلق در استان خوزستان در این طی این ۳ سال برابر ۷۵۷۶ میکروگرم درمترمکعب می باشد امار ۵۰ سال گردوغبار خوزستان نشان میدهد که بطور میانگین ۶۷ روز در سال این پدیده رخ داده است.