سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسدالله خدیوی –
آذر سرقینی –
ابوالفضل عبدالله زاده –

چکیده:

از آنجا که خانواده مهمترین نهاد تأثیر گذار دررشد، تعادل و شکوفایی افراد جامعه می باشد، توجه به ایننهاد و بررسی راهکارهای مدیریت این نهاد می تواند اولویت اصلی اندیشه های بشر باشد. زن به دلیلنقش خاصی که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است کهجامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزشها است. در شرایطی که دشمنان از طریق جنگ نرم بهدنبال تزلزل در بنیان خانواده هستند، رهبر معظم انقلاب با رهنمودهای حکیمانه، موضوع سبک زندگی رامطرح کردند و آسیب شناسی و توجه به سبک و فرهنگ زندگی را ضروری خواندند. زن در سبک زندگیاسلامی مورد توجه قرار گرفته است و نقش او در خانواده به عنوان زن نمونه اسلامی نقشی انکار ناپذیر خواهد بود.